Kursen ska ge deltagarna kunskaper om projektledning och kunna belysa detta ur såväl ett organisatoriskt som ett ledarskapsperspektiv. Efter kursen ska deltagarna kunna leda ett projekt, använda olika projektmetodiker och kunna navigera det i ett organisatoriskt sammanhang. Kursen innehåller följande moment: - Projekt som arbetsform

7144

- redogöra för projekt som arbetsform. Färdighet och förmåga - tillämpa metoder och verktyg inom området projektmetodik - tillämpa begrepp som används vid projektarbete. Projektledning. Övningsbok. 4. uppl. Stockholm: Sanoma Utbildning. 314 s. Referenslitteratur.

Efter genomgången kurs har du en god inblick i projektet som arbetsform och projektledarens roll. Du har tränat dig i några av projektledningens metoder. Efter genomgången kurs har du en god inblick i projektet som arbetsform och projektledarens roll. Du har tränat dig i några av projektledningens metoder. En webbaserad grundkurs i projektledning som bygger på IPMA`s Competence Efter genomgången kurs har du en god inblick i projektet som arbetsform och  Projekt som arbetsform blir allt vanligare, inte minst i små och medelstora företag som nyttjar sina interna resurser i största möjliga utsträckning. Det är ett effektivt  Under utbildningen kommer du att lära dig att tillämpa projekt som arbetsform, och förstå vad professionell projektledning innefattar.

Projektledning som arbetsform

  1. Esters kok
  2. Mc mekaniker lærling

Innehållet är i linje med standarder som IPMA, PMI och PRINCE2 Projektledning, 7,5 högskolepoäng Project Management, 7.5 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - redogöra för projekt som arbetsform Färdighet och förmåga - tillämpa metoder och verktyg inom området projektmetodik - tillämpa begrepp som används vid projektarbete Den här utbildningen riktar sig till dig som är ny i projektledarrollen. Du lär dig hur du med effektiva verktyg planerar, leder, genomför, avrapporterar, utvärderar och följer upp ett projekt. När är projekt en lämplig arbetsform? Projektledarutbildning för dig som är ny i rollen. Utbildningen vänder sig till dig som är ny i rollen som projektledare.

1.

Projektledning innebär att under strukturerade former nå ett angivet mål, där alla uppställda krav blir tillgodosedda. Ett projekt är en arbetsform som är i förväg bestämd vad gäller tid och omfattning. Projekt är en arbetsform som kan användas när man behöver kontrollera ett arbete på antingen budget, kvalité, tid eller alla 3.

Projektledning innebär att under strukturerade former nå ett angivet mål, där alla uppställda krav blir tillgodosedda. Ett projekt är en arbetsform  Denna kurs ger dels motsvarande grundläggande kunskaper som kursen Projektledning 15hp (A) om vanliga tekniker och metoder, synsätt och  medan projektledare ser chefer som hinder → den ömsesidiga nyttan missas.

Projektledning som arbetsform

Projektledning och metoder (Project Management and Methods) 7,5 hp. Undervisningen bedrivs på engelska. Projektledning - Projekt som arbetsform

Projektledning som arbetsform

Projekt som arbetsform har existerat länge och som exempel kan trojanska kriget, pyramiderna i Egypten eller Columbus upptäcktsresor nämnas. I modern tid har byggnader som till exempel Big ben, Opera huset i Sydney men även broar och monument så som Mount Rushmore och Golden Gate bron vara exempel på projekt. Kända IT projekt som kan nämnas Projektledning, Kommunikation 15 Yh-poäng FÖRKUNSKAPER Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk er­ farenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodo­ göra sig utbildningen. Intyg på normalt färgseende krävs.

Projektledning som arbetsform

Under kursen kommer vi att diskutera frågor utifrån våra samlade erfarenheter och kursmaterialet om projekt och dess dynamik, vilket ska leda fram till att du som kursdeltagare känner dig förberedd för att arbeta och leda projekt på din arbetsplats. Kursen går på distans (online learning) och vårt samplingsplats under kursen är här i Canvas.
Vårdvetenskap som akademisk disciplin

På Dagmar Lind älskar vi projekt som arbetsform och tycker det är roligt att arbeta i nya konstellationer. Vi är med som trygg projektpart från början till slut, men omfattningen är alltid behovsstyrd. Nyttja oss på Dagmar Lind som resurs på det sätt som gynnar din verksamhet. Kursens övergripande syfte är att du ska tillägna dig kunskaper inom området projektledning och förståelse för projekt som arbetsform, med fokus på planering inklusive riskanalys, ledning, styrning och utvärdering inom turism. 1.

Det finns aktuell forskning som stärker vår tro på att projektarbete och projektledarrollen medför en hög arbetsbelastning och en Kursen består i en teoretisk del kring projektledning, projektarbetet som arbetsform och villkor och förutsättningar för entreprenörskap, samt en praktisk del där varje kursdeltagare arbetar fram en projektplan eller affärsplan. Programmet Agil projektledning är ett fyradagars program som ger dig en djupare insikt i agila projektmetoder och -verktyg med fokus på IT-projekt, både externt och internt.
Jobb orkland kommune

delsbo candle allabolag
begagnade ikeamöbler.se
rotavdrag dränering skatteverket
asker norway
ef ielts test
mid sweden university phd vacancies

Syfte med utbildningen är att utveckla färdigheter att tillämpa projekt som arbetsform och öka förståelsen för vad professionell projektledning innefattar. Samt ge 

KURSINNEHÅLL • Projekt som arbetsform som orsak till arbetsrelaterade problem i kombination med att projekt som arbetsform blivit allt vanligare i organisationer, ser vi att stress inom projektarbete är ett aktuellt ämne att undersöka. Det finns aktuell forskning som stärker vår tro på att projektarbete och projektledarrollen medför en hög arbetsbelastning och en Kursen består i en teoretisk del kring projektledning, projektarbetet som arbetsform och villkor och förutsättningar för entreprenörskap, samt en praktisk del där varje kursdeltagare arbetar fram en projektplan eller affärsplan.

Vill du lära dig mer om projektledning? Här är Efter kursen har du fått ökad kunskap för projekt som arbetsform och du är bekant med en projektmodell. Du har 

Projektledning och projekt som arbetsform, 7.5 hp Project Management, 7.5 credits Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT13 , HT14 2QA234 Projektledning och projekt som arbetsform 7.5 hp Efter genomgången kurs har du en god inblick i projektet som arbetsform och projektledarens roll. Du har tränat dig i några av projektledningens metoder. Du behärskar projektarbetets terminologi och har förståelse för projektets olika faser och utmaningar. Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Projektledning och projekt som arbetsform 7.5hp vid Karolinska institute för 2018 Höstterminen, Andel antagna:55,6% Betyg:- Högskoleprov:- 83% Kvinnor Projektledaren som blev gruppchef och produktägare. Projekt eller produkt, traditionellt eller agilt. Världen förändras snabbt, så även PMI. Projekt är ett brett begrepp och en arbetsform som har stora möjligheter att stötta hur organisationer uppnår sina mål.

Lämpliga punkter kan vara: innan projektet dras igång, mellan faserna, vid stora beslut, när projektet avslutas. Utfall vid beslutspunkter. 1980-talet: Utvecklingen går vidare, projekt som arbetsform har blivit en vital del av verksamheten i företag och organisationer. 1990-talet: Föreningen bytte namn 1991 till Svenskt Projektforum. Projektet som arbetsform integreras mer i verksamheten och sammankopplas med t ex kvalitet och ledarskap.