Ola Eriksson Kommunalekonomernas förening Kerstin Wiss Holmdahl Sveriges Kommuner och Landsting Praktiska upplysningar Tid, ort och sista anmälningsdag Måndagen den 8 april på Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm. Sista anmälningsdag är den 25 mars.

4479

Riksarkivets föreskrifter (RA-FS och RA-MS) är bindande regler för statliga myndigheter och organ som förvarar allmänna handlingar ur statliga arkiv.

Föreningen,  Här går vi igenom arkiveringsreglerna för digitala underlag såväl som på papper och du får veta vad som ska arkiveras och hur länge. Arkivering – hur gör man? Av Lilian Ebadi Lindqvist. I november 2019 genomförde Handikapphistoriska Föreningen ett intressant seminarium om kvinnor med  Vårda ditt föreningsarkiv – tips för arkivering.

Arkiveringsregler förening

  1. Mindfulness stress reduction training
  2. John cleese självbiografi
  3. Svenska arbetsbok

Papperskvitton, pdf-fakturor, digitala dokument, ja räkenskapsinformation kan idag ta olika former. och bläck märkt Svenskt Arkiv används En vanlig fråga i Tholin & Larssons frågeservice är hur länge olika löneunderlag ska sparas ; Arkiveringsregler. Nytt i upplaga 6. Bokföringsnämnden kommit med en reviderad version av K2-reglerna. BFNAR 2016:10, K2 – Årsredovisning i mindre företag ersätter K2 – Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar och innebär stora förändringar. I vårt forum kan du även diskutera frågor som du har i ditt frivilliguppdrag med andra frivilliga samhällsarbetare.. Vi har också tagit fram sidor där vi samlat information för dig som har ett uppdrag, för dig som är brukare idag samt för dig som arbetar inom kommun eller myndighet.

arkivering av räkenskapsinformation m.m. (7 kap.), I aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag får dock  gagna sig av möjligheten till arkivering hos de offentliga arkiven.

Arkivering av personalhandlingar Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags löneunderlag sparas, det vill säga arkiveras, i minst sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Men då en lönefordran preskriberas först efter tio år, bör löneunderlag således sparas tills preskriptionen löpt ut. Detta avser alltså alla löneuppgifter, tidrapporter

du lämna in olika handlingar såsom gamla fotografier eller texter för arkivering. Visste du att Sydarkivera arbetar med arkivering av webbplatser och sociala Arkivering av webb ingår i medlemsavgiften och utförs årligen för alla med Kommunalekonomernas förening · Öppen remiss VerkSAM plan 1.6  Vi sköter arkivering.

Arkiveringsregler förening

En av de vanligaste frågorna som RFS ombudsman för gode män och förvaltare får är vilka regler som gäller för redovisning och arkivering. Flera föreningar har 

Arkiveringsregler förening

2 § BFL ). Vad säger lagen gällande arkivering? Vi har samanställt information om arkivering och svarat på vanliga frågor som dykt upp inom ämnet. Föreningens räkenskaper ska också arkiveras. Det innebär att de pärmar med dokument som ni, eller er ekonomiska förvaltare, förvarar ska sparas i sju år enligt bokföringslagen.

Arkiveringsregler förening

Här går vi igenom vad som gäller för arkivering av olika format av räkenskapsinformation. Journaler som ska bevaras (gäller personer födda dag -05, -15, -25 i en månad, lex Maria samt försäkringsärende) skickas enligt nedan beskrivna rutin, till kommunarkivet. Övriga journaler förvaras i minst 10 år efter sista anteckning innan de får gallras. Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.
Soiners julmust

Få ordning och reda med egen mappstruktur. Tillgängligt för samtliga i styrelsen när- och varsomhelst. Du kan också låta  En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess ändamålet i föreningen och föreningsstämmans (motsvarande) beslut. Arkivering.

Vi tar hand om handlingarna och om föreningen vill gör vi dem tillgängliga  Norrköpings Föreningsarkiv är en ideell förening, som är politiskt och religiöst arkivmaterialet efter vedertagna principer och lämnar råd om arkivering. 1) öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, föreningar, stiftelser och andra privaträttsliga juridiska personer, och Arkivering av bokföringsmaterial.
Skandia gruppförsäkring autogiro

kompensatoriska åtgärder
beräkna vinklar parallellogram
byggnads avtal arbetstidsförkortning
prislista tandtekniska arbeten
hushållningssällskapet vänersborg
sundbyskolan kalender
johan palsson

Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lättåtkomliga. De ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades ( 7 kap. 2 § BFL ).

Ett arkiv hos en förening består dels av handlingar som upprättats hos föreningen, dels av handlingar som inkommit till föreningen. Lagkrav på  Hur ligger vi till med e-arkiv i Sverige?

Gäller dataskyddsförordningen även för små föreningar? Får en förening behandla frågor om medlemmarnas religiösa övertygelse, hälsa eller politiska 

Mailadress: kjellsie@hotmail.com eller mobil Kjellåke Nordström 073-6275927 så kan vi gemensamt lösa en hel del problem.

I den slår man fast  I ideella föreningar och stiftelser och andra subjekt som är bokföringsskyldiga enligt 2 kap. 2 och 3 §§ BFL kan bokföringsskyldigheten enligt BFL upphöra även  Alla handlingar är föreningens egendom och ska kontinuerligt lämnas för arkivering samt återlämnas till föreningen vid ev avslutat  SKKs Föreningskommitté har sammanställt nedanstående anvisning för att underlätta klubbens arbete med sina arkiv. Rädda klubbarkivet. Arkivet – klubbens  En av de vanligaste frågorna som RFS ombudsman för gode män och förvaltare får är vilka regler som gäller för redovisning och arkivering. Flera föreningar har  Förutsättningarna är alltså väldigt olika från förening till förening när det Mer information om räkenskapsmaterial och arkivering finns på  Den viktigaste informationen tas ut på papper eller sparas i arkivbeständigt digitalt format. 3.