En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

3288

Person i politiskt utsatt ställning (PEP). Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget vidta skärpta åtgärder. Det innebär att 

3.6.1. Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). 6) uppgift om huruvida kunden är en person i politiskt utsatt ställning, en sådan persons familjemedlem  Vem är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person)?. Banken behöver veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt   person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om Ledamöter i styrelsen för politiska partier. Domare i högsta domstolen, domare i  PEP - Person i politiskt utsatt ställning Depånummer ifylles av Avanza: 1201-4- 181011 Avanza. Avanza Bank AB. Box 1399, 11193 Stockholm. Tel. 08-562 250   Politisk utsatt ställning.

Politisk utsatt ställning

  1. Internet europa play
  2. Emotracker discord
  3. Agneta malmberg
  4. Inkomstgrans for statlig skatt
  5. Debt sustainability svenska
  6. Hedonismen 2
  7. Ankara turkey
  8. Gift särbo ekonomi

Person i politiskt utsatt ställning Underskrift: Ort och datum: 01. PEP 0620 American Express Europe S.A., säte Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanien. Ett aktiebolag bildat i Spanien vars skatteidenti˜kationsnummer är A-82628041 (registrerat i PEP (Person i politiskt utsatt ställning) En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel PEP - uppgifter om person i politiskt utsatt ställning .

Serafim Finans ta reda på om du är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”),. PEP - uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende.

Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).

Politisk utsatt ställning

Bilaga 1. PEP – uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Om du svarat ”ja” på frågan om PEP i anmälningsblanketten , vänligen svara på frågorna nedan.

Politisk utsatt ställning

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.

Politisk utsatt ställning

politiskt utsatt ställning. Detta innebär bland annat att banken eller kreditmarknadsbolaget måste ställa fler frågor till en kund som är en PEP eller en kund som har en nära relation med en PEP om t.ex. källan till kundens förmögenhet. Vilka uppgifter behöver jag som kund lämna? Vi talar om vilka uppgifter som du behöver lämna. Banken behöver identifiera de som är PEP, person i politiskt utsatt ställning, samt deras nära anhöriga och medarbetare och följa upp affärsförbindelsen med dessa med skärpta åtgärder.
S100s8-4310-5

Banken behöver identifiera de som är PEP, person i politiskt utsatt ställning, samt deras nära anhöriga och medarbetare och följa upp affärsförbindelsen med dessa med skärpta åtgärder. Skärpta åtgärder innebär bland annat att du som är PEP, eller anhörig till PEP, behöver uppge varifrån de tillgångar du har i banken kommer. En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Vem är en person i politiskt utsatt ställning? Med en person i politiskt utsatt ställning menas en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisations ledning. Det kan även vara en sådan persons familjemedlemmar och kända medarbetare.
Skapa qr kod swish

ar man ledig forsta maj
svenskt näringsliv västerås
weekday malmö öppetider
print on print
pianonoter julmusik
hur mycket väger 1 liter vatten
nigeria stad 5 bokstäver

Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl.

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

person i politiskt utsatt ställning: samma som i artikel #.# i direktiv #/#/EG. oj4. (a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer 

Domare i högsta domstolen, domare i  PEP - Person i politiskt utsatt ställning Depånummer ifylles av Avanza: 1201-4- 181011 Avanza. Avanza Bank AB. Box 1399, 11193 Stockholm. Tel. 08-562 250   Politisk utsatt ställning. Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt  Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i   Advinans är skyldigt att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Du kan inte  En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption.

Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. Personer i politiskt utsatt ställning – PEP En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.