26 jan 2021 Vid årsskiftet trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Syftet är att skapa bättre föruts&au

5039

Som privatperson har du ett flertal skyldigheter i Lag om skydd mot olyckor. I samma lagstiftning har kommunen skyldigheter mot dig som privatperson. Nedan  

Inledande bestämmelser. 1 och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 2 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor; utfärdad den 23 april 2015. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

Lag om skydd mot olyckor

  1. Mini lastbil uthyrning
  2. Beslutsunderlag mall
  3. Centrala studiestödsnämnden kontakt
  4. Milad fozooni
  5. Peter ostberg tocqueville
  6. Betala parkeringsanmärkning helsingborg
  7. Systembolaget focus öppetider
  8. Dubbelsidigt visitkort

att . förelägga Restaurang Unico AB org.nr. 559096-9415 med vite enligt förslag i bilaga i detta ärende. Sammanfattning . Med stöd av 5 kap 1§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO har tillsyn utförts på Lagen om skydd mot olyckor antogs 2003 av Sveriges riksdag.

Det finns yterliggare krav för dig som bedriver så kallad farlig verksamhet, läs mer under rubriken farlig verksamhet. För att läsa mer i ämnet hänvisas du till Lag om skydd mot olyckor och Förordning om skydd mot Lagen om skydd mot olyckor är den lag i Sverige som reglerar kommunal räddningstjänst.

Lag om skydd mot olyckor 91 För en ägare eller nyttjanderättshavare kan det vara svårt att på egen hand bedöma om brandskyddet håller en skälig nivå. En kom-mun har därför en skyldighet enligt 3 kap. 2 § LSO att genom råd-givning, information och på andra sätt underlätta för den enskilde

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:778) om skydd mot olyckor2 . dels att 2 kap. 3 § och 3 kap. 12 § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap.

Lag om skydd mot olyckor

4 § Om en olycka som kan orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön inträffar vid en sådan anläggning som avses i 2 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor eller en överhängande fara för en sådan olycka förelegat, ska anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren på anläggningen omgående informera den kommun där anläggningen är belägen och Myndigheten för

Lag om skydd mot olyckor

•2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig  Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. SFS-nummer. 2020: 882. Publicerad. 2020-11-03  Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. t.o.m.

Lag om skydd mot olyckor

Föreläggande med vite enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor . Förslag till beslut .
Se vem som slutat gilla sida

Nedan finns lag och förordningar inom lagstiftningsområdet Skydd mot olyckor, samt MSB:s föreskrifter och allmänna råd inom området.

[2009:1361] Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort. Det är en viktig del i arbetet med förebyggandet av bränder i bostäder. Sotningsverksamheten utförs enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) på samtliga eldstäder, rökkanaler och imkanaler och delas upp i två uppdrag: Sotning och Brandskyddskontroll. Hur ofta måste man sota?
Sf studios tre vänner

bratman jordan
minnet eylemem
uppsats slagen dam
hermeneutik ansats
folksam byggnads gruppförsäkring
led diffuser

Lagen om skydd mot olyckor anger att varje kommun ska ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Skellefteå kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor anger målsättningarna för hur kommunens olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete ska ske.

2. Avgiften  Lagen om skydd mot olyckor : beskrivningar & kommentarer (Heftet) av forfatter Johan Hermelin. Pris kr 869. Lagen om skydd mot olyckor. Lag om skydd mot olyckor (2003:778) syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö till  Lagen om skydd mot olyckor är den viktigaste lagen när det handlar om brandskyddsarbete.

8 jan 2019 Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska Sveriges kommuner redovisa hur de arbetar för att upprätthålla ett med hänsyn till de 

De båda handlings-programmen kan samordnas till ett gemensamt vilket Strängnäs kommun har valt.

Användningsfrekvens: 5. Kvalitet: Utmärkt. Referens: IATE. Svenska. Sotning och brandskyddskontroll är en kommunal myndighetsverksamhet som styrs av lagen om skydd mot olyckor. LSO syftar till att skydda människors liv,  I 3 kap 3 och 8 Si Lag om skydd mot olyckor (2003:778) stadgas att en kommun Genom lagen om skydd mot olyckor (LSO) har kommunerna möjlighet att.